V době pandemie koronaviru SARS-CoV-2 se hlavní prioritou stal vývoj všeobecně dostupné vakcíny a způsobů odhalení infikovaných osob. Diagnostické testy už delší dobu pomáhají omezit šíření nemoci COVID-19. Jedním z posledních objevů v této oblasti jsou antigenní testy, které v sobě spojují efektivitu genetických testů a rychlost screeningových metod. Co jsou antigenní testy a jak jsou účinné? Pojďte si pro odpovědi.

Od samého začátku pandemie koronaviru SARS-CoV-2 začala nákaza rychle narůstat. Země, které zpočátku zaznamenaly „pouze“ několik případů denně, se musely již po několika týdnech vypořádat se stovkami – a krátce nato tisíci – odhalených nákaz denně. Příčiny tohoto stavu jsou zhruba dvě.

SARS-CoV-2 se především vyznačuje velmi vysokou infekčností, několikanásobně vyšší než virus chřipky. A hlavně, u mnoha lidí je průběh onemocnění COVID-19 zcela bez příznaků a nevědomky tak nakazí další. Není tedy divu, že se provádění diagnostických testů stalo klíčovou prioritou po celém světě.

Antigenní testy na koronavirus

Hromadné screeningové testování ulehčuje rozpoznání potencionálně nemocných osob a další diagnostikování určí jednoznačnou diagnózu. Než se zaměříme na výzkumy a antigenní testy, které jsou hlavním tématem tohoto článku, vyjmenujme jednotlivé typy testů na COVID.

Druhy testů na COVID

V současnosti se provádějí tři druhy testů na COVID:

  • imunologické testy zjišťující protilátky IgG/IgM,
  • genetické testy metodou RT PCR,
  • antigenní testy z výtěru nosohltanu.

I když je cíl těchto testování jediný – zjištění koronaviru – jsou rozdíly mezi nimi značné. Imunologické testy slouží ke zjištění imunitních proteinů IgG a IgM v plné krvi, séru nebo v plazmě. Přítomnost protilátek v organismu ukazuje, že pacient přišel do styku s koronavirem. Zjištění protilátek nerozhoduje o onemocnění, pouze upozorňuje na takovou možnost. Imunologické testy jsou tedy pouze screeningového charakteru.

Jejich role však není zanedbatelná - provádění hromadného testování umožňuje identifikaci a izolaci osob potenciálně trpících COVID-19, což se přirozeně projevuje omezením dopadů pandemie. Lze je také využít k rozpoznání osob se získanou imunitou pro získání terapeutické plazmy, ke sledování zdravotního stavu pacientů nebo k testování účinnosti vakcín.

Druhy testů na koronavirus

Oproti předchozí metodě umožňují genetické testy stanovení přesné diagnózy. Genetické testy se provádějí metodou RT-PCR, která je založena na procesu reverzní transkripce, duplikující genetický materiál. Ve výsledku je z testovacího vzorku (výtěr z krku nebo tekutina bronchoalveolární laváže) extrahována RNA koronaviru.

Genetické testy mají dvě nevýhody. Hlavně doba čekání na výsledek činí průměrně 3 hodiny (a někdy i o dost více), což ztěžuje testování ve větším měřítku. Nejvážnější překážkou je skutečnost, že genetická metoda vyžaduje přístup ke specializovanému přístroji PCR obsluhovanému školeným lékařským personálem. Cena takovéhoto přístroje může dosahovat až několika stovek tisíc korun.

Jak funguje antigenní test na COVID?

Tím se dostáváme k antigenním testům, které lze nejjednodušeji popsat jako zlatou střední cestu a kombinaci výhod obou předchozích metod. Proces je založen na rozpoznání antigenů koronaviru SARS-CoV-2 ve vzorku z krku nebo nosohltanu (podle konkrétního testu). Jednoduše řečeno, antigen je chemická sloučenina s diverzifikovanou strukturou, která po proniknutí do těla stimuluje imunitní systém, což vede k produkci specifických protilátek.

Jak funguje antigenní test na koronavirus

Pokud tedy diagnostický test detekuje stopu antigenu specifického pro koronavirus SARS-CoV-2, bude to znamenat virovou infekci. Antigenní test se doporučuje provést u osob v počátečním stádiu nemoci (cca 5-7 dnů), kdy nastupuje intenzivní replikace koronaviru. Osvědčeným produktem z této kategorie je sada diagnostických testů značky Wondfo obsahující všechny nezbytné komponenty pro provedení 20 testů.

Antigenní testy na COVID aneb výsledek do 15 minut

Antigenní test má mnoho výhod, ale hlavně velmi krátkou dobu čekání na výsledek – cca 15-30 minut. Lze je také velmi snadno provést a nevyžadují komplikované přístroje – zcela postačí základní laboratorní vybavení. Antigenní testy jsou oproti genetickým testům o něco méně citlivější, ale zároveň natolik citlivé, aby jejich výsledek posloužil jako základ potvrzení infikování.

Co je antigenní tets na koronavirus?

Je třeba mít na paměti, že antigenní testy se nehodí k domácímu použití. Lze je provést pouze ve sterilních laboratorních podmínkách s příslušným vybavením pro bezpečný odběr a pro pozdější likvidaci vzorků.

S ohledem na nízké provozní náklady a cenu mohou antigenní testy na koronavir sloužit jako doplnění testů RT-PCR nebo také jako jejich náhrada v laboratořích a léčebnách nedisponujících vhodným vybavením. Testy se také používají – podobně jako screeningové testy – ke shromažďování údajů o epidemiologickém stavu.

Antigenní test je tedy efektivní a levný způsob spolehlivé diagnostiky nemoci COVID-19. Neinvazivní odběr testovacího vzorku, vysoká citlivost, nízká cena a krátká doba čekání na výsledek, to vše dohromady vytváří pravděpodobně nejefektivnější testovací metodu dostupnou na trhu při zvážení poměru ceny a nabízených možností.

Sdílet s přáteli
Tweet about this on Twitter Share on Reddit Share on Facebook Share on LinkedIn Email this to someone