Jak funguje svítilna s paralyzérem?

Svítilna s paralyzérem je jedno z legálních a snadno dostupných zařízení pro sebeobranu, které chrání zdraví a život v situaci ohrožení nezávisle na tom, kde se nacházíte.

LED svítilna s paralyzérem se hodí v situaci, kdy je třeba posvítit si na příliš tmavou cestu a nevíme, kdo může čekat na jejím konci či v zákoutí. S nástrojem pro sebeobranu se cítíme sebejistější a více v bezpečí, pod podmínkou, že jsme připraveni k použití paralyzéru.

Na jakém principu funguje LED svítilna s paralyzérem?

Svítilna s paralyzérem ZAP Enforcer 2 000 000 V funguje jako klasická svítilna se 4 režimy svícení: Low (úsporným), Mid (středním), Power (výkonným) i Strobe (zábleskově-oslepujícím). Díky této tradiční funkci může být svítilna s paralyzérem používána v terénu (na výletech nebo pod stan) či v garáži.

Navíc z hlavice svítilny s paralyzérem vyjede 6 ostrých hrotů generujících elektrický impulz o napětí 2 000 000 V zneškodňující útočníka, který zaútočil na ulici nebo narušitele, který vtrhl do našeho bytu. Za situace bezprostředního ohrožení zdraví nebo života máme právo na nutnou obranu – např. svítilna s paralyzérem.

Jak použít paralyzér se svítilnou ZAP Enforcer?

Jak uvidíte na obrázku na pouzdru svítilny s paralyzérem, k jejímu zapnutí slouží jezdec. V tu chvíli začne malý LCD displej svítilny svítit modře. Jedním tlačítkem nacházejícím se blíže k displeji změníte pracovní režimy svítilny. Druhým tlačítkem – jeho přidržením – zapnete paralyzér.

Na displeji svítilny s paralyzérem vidíte:

 • kolik minut bude svítilna pracovat po zvolení konkrétního pracovního režimu,
 • kolik 1sekundových výstřelů paralyzéru můžete provést,
 • stav nabití/nabíjení baterií (displej bliká, když je baterie téměř vybitá).

Jak použít baterku s paralyzérem ZAP Enforcer

Po spuštění tlačítkem paralyzér zasáhne útočníka po dobu více než 5 sekund. Po této době se vypne – pro další 5sekundový zásah je nutné tlačítko znovu stisknout. Člověk bránící se svítilnou s paralyzérem může použít výstřely s různou dobou trvání:

 • krátký zásah (1/4 sekundy) útočníka překvapí, způsobí malou svalovou křeč, může mít odrazující účinek;
 • mírný zásah (1-4 sekund) může způsobit, že útočník upadne v důsledku svalové křeče a bude se cítit natolik zmatený, že od útoku upustí;
 • úplný zásah (5 sekund) může útočníka ochromit, způsobit mu zmatenost, ztrátu rovnováhy, pád, slabost, omráčení.

Je paralyzér se svítilnou LED účinný?

Svítilna s paralyzérem ZAP Enforcer generuje napětí vysoké až 2 000 000 V, ale s poměrně nízkou intenzitou, proto je správné použití paralyzéru – pro ochromení útočníka svítilnou s paralyzérem postačí 3sekundové – pro zdravou osobu není smrtelné.

Paralyzér ve svítilně účinkuje také přes oblečení. Na videu níže je ukázáno, jak paralyzér ve svítilně proudem zasáhne přes deku. Také proto jsou hroty paralyzéru ostré – aby mohly proniknout přes tlustší vrstvy oblečení.

Je paralyzér se svítilnou legální?

Aby bylo možné na tuto otázku odpovědět, je nutné se určitě seznámit s tím, co říká právo na téma legálních paralyzérů zabudovaných do svítilny.

V právních předpisech nenalezneme přímo zmínky o takovémto zařízení pro sebeobranu, ale pokud jde o paralyzéry, tyto jsou v České republice legální. Volně zakoupit, nosit a používat je může každý, kdo dosáhl věku 18 let. Z pohledu české legislativy není paralyzér zbraň, ale obranný prostředek. Jeho použití je ale možné pouze na základě zákona, za dodržení podmínek nutné obrany a krajní nouze.

Pamatujte, že o každém případě nutné obrany před útočníkem rozhoduje soud: jak o excesu intenzivním (jinými slovy, o případu, kdy obrana nebyla úměrná útoku, například útočník beze zbraně byl těžce zraněn nožem), tak i excesu extenzivním (tedy pokud je obrana předčasná nebo opožděná).

Jak by vypadala předčasná nebo opožděná obrana paralyzérem? Postavme se do role pozorovatele dvou situací.

 • Je tma. Za ženou kráčí náhodný muž. Nejeví o ni žádný zájem. Přibližují se do chvíle, kdy bude ženu míjet. Ona se odvrátí, z kapsy vytahuje paralyzér a několikrát jím zasáhne náhodného člověka, který neměl zlé úmysly.
 • Je tma. Muž sleduje ženu. Začíná zrychlovat v jejím směru, chytne ji za kabelku a snaží se utéct. Žena ale bleskurychle vytahuje z kapsy paralyzér a útočníka jím zasáhne. Když už je ochromený a padá bez hnutí na zem, žena jej zasáhne ještě několikrát – i když se muž nemůže hýbat a ztratil vědomí.

Jako u klasického paralyzéru, tak i paralyzér ve svítilně nesmí být v žádném případě používán dětmi, seniory a těhotnými ženami.

Co říká právo o situaci, kdy osoba, která byla náležitě počastována paralyzérem měla nemocné srdce a utrpěla újmu na zdraví nebo náhle zemřela?

O interpretaci nutné obrany rozhodne soud. Neexistují žádné přísné, jednoznačně stanovené hranice nutné obrany – každá situace obrany paralyzérem je individuální.

Pro oběť hovoří skutečnost, že byla napadena a bránila se podle práva – nemohla vědět, že agresor, kterého viděla poprvé v životě je nebo byl nemocný.

Paralyzér se svítilnou 2v1 – výhody a nevýhody

Výhody svítilny s paralyzérem:

 • spojuje v sobě několik funkcí: klasické svítilny a prostředek pro sebeobranu,
 • dvouetapová obrana: jestliže se nezdaří protivníka oslepit pomocí stroboskopového režimu svítilny z bezpečné vzdálenosti, oběť se může na maximálně zmenšenou vzdálenost bránit paralyzérem,
 • 36 centimetrů dlouhá svítilna s paralyzérem je praktickým nástrojem pro sebeobranu, když jsme na výletě – protože už máme jednu ruku zaměstnanou, nemusíme mít možnost vytažení prostředku pro sebeobranu druhou rukou. Díky svítilně s paralyzérem držíme v jedné ruce praktický, dvouúčelový nástroj,
 • v krajním případě můžeme svítilnou v odolném pouzdře z leteckého hliníku útočníka udeřit do citlivého místa, ale takovéto řešení může mít nevýhody…

Baterka s paralyzérem ZAP Enforcer 2 000 000 V pro účinnou sebeobranu

Nevýhody svítilny s paralyzérem:

 • úder svítilnou s paralyzérem není to samé jako úder teleskopickým obuškem, nástrojem uzpůsobeným k nutné obraně. Pro porovnání – teleskopický obušek po rozložení může měřit až 53 cm, a to je o 20 cm více v porovnání s délkou svítilny s paralyzérem ZAP Enforcer,
 • 36centimetrovou svítilnu můžeme nosit v pouzdru připnutému k opasku, ale to není nejvhodnější způsob každodenního nošení prostředku pro sebeobranu jak u pánů, tak u dam. Praktičtější jsou jak obranné spreje, tak i klasické paralyzéry, a také teleskopické obušky, které lze složit. Z tohoto důvodu je praktičtějším modelem minisvítilna s paralyzérem ZAP Light Mini – měří 12 cm, takže se vejde do malé kapsy oblečení.

Tedy svítilna s paralyzérem = paralyzér se svítilnou?

Svítilna s paralyzérem je klasická svítilna s funkcí paralyzéru pro nutnou obranu, zatímco paralyzér se svítilnou – podobně jako pepřový sprej se svítilnou – by mohl mít diodu vestavěnou do klasického, praktického pouzdra. Pak by bylo její světélko mnohem slabší a sloužilso by především k bodovému osvětlení na krátkou vzdálenost, eventuelně – k blýsknutí útočníkovi do očí z malé vzdálenosti, ale tato funkce se nedá srovnávat s oslepujícím režimem Strope klasické svítilny.

Čtete také:

Přehled obranných prostředků | SEBEOBRANA #1

Damian Teichert
Marketingový zástupce ve společností Spy Shop, zodpovídá za distribuce tiskových zpráv, styk s veřejností, PR a reklamními agentury, budování vztahu se stávajícími zákazníky a zastřešuje realizace dalších marketingových aktivit. Odborník na skryté kamery a odposlechy.
error: Obsah je zabezpečen!