Pepřový sprej v zahraničí a v Česku

Pepřový sprej je jeden z nejoblíbenějších prostředků sebeobrany na světě. Není na tom nic zvláštního – tyto prostředky jsou levné, snadno se ovládají a jsou velmi účinné. Nejenom, že okamžitě zneškodní i ty nejhorší útočníky, ale také jsou zároveň zdravotně nezávadné. Toto téma vyvolává určité pochybnosti.

Kdo může v České republice pepřový sprej vlastnit? A ve kterém státě je to nelegální? Abychom toto vyjasnili, rozhodli jsme se věc prozkoumat. Odpověď nejen na tyto otázky najdete v tomto článku.

Kdy byl pepřový sprej vynalezen?

I když je pepřový sprej ve formě, v jaké je znám dnes, relativně mladý vynález, jeho kořeny sahají až do časů starověku. Již ve staré Číně a Indii používali bojovníci prášek z chilli papriček zabalených do rýžového papíru, který házeli do tváří nepřátel. Šlo také o rozšířenou formu sebeobrany mezi civilním obyvatelstvem. Pořádkové síly v Japonsku za vlády rodu Tokugawa používaly zbraň zvanou metsubishi. Jednalo se o krabičku naplněnou pálivým kořením (nejčastěji chilli papričkou) plnící primitivní funkci vrhače pálivého oblaku. Takovéto nástroje se nepoužívaly pouze k sebeobraně, ale také jako forma trestu obyvatelstva trestaného za malá provinění.

První pepřák

Začátky skutečného pepřového plynu sahají do konce 19. století, kdy se z důvodu dynamického rozvoje vědy začalo s výrobou plynů různého druhu pro vojenské účely, založených na chemických sloučeninách. První výsledky nových výzkumů se objevily v roce 1863, kdy byl v Německu vyroben slzný plyn nazývaný také chloraceton. Poprvé byl použit během 1. světové války v bitvě u Neuve Chapelle v roce 1914.

Je pepřový sprej legální?

Dalším v pořadí byl dusivý plyn (odborně nazvaný plyn CS) objevený párem amerických vynálezců Corsonem a Stoughtonem v roce 1928. Přípravek způsoboval problémy s dýcháním spojené se sliněním, kašlem a pálením pokožky. Tento prostředek byl ve velké míře používán během války ve Vietnamu, v současnosti jej mají ve výzbroji některé vojenské a pořádkové složky po celém světě. Jeho použití je ale omezováno, protože v příliš velkých dávkách může způsobovat vážné poškození zdraví a dokonce i zabít.

O několik desetiletí později, přesněji v roce 1980, vznikl v USA první pepřový plyn. Tento přípravek založený na chemické sloučenině nazvané alkaloid kapsaicin obsažené v pepřových rostlinách (např. chilli paprička) byl na trh uveden Poštovní službou Spojených států amerických. Ale uplynulo dalších sedm let, než FBI potvrdilo tento výrobek jako oficiální chemický prostředek. O čtyři roky později, v roce 1991, byl pepřový plyn zaveden do vybavení pořádkových složek. Přibližně ve stejné době se objevily komerční verze plynů určených k civilní sebeobraně.

Kde není pepřový sprej legální a kde je legální?

Komerční pepřové spreje byly vytvořeny tak, aby neohrožovaly zdraví ani život. Kapsaicin v maximální koncentraci 15 % způsobuje opravdu silnou bolest a další nepříjemné účinky (jako kašel, slzení a podráždění sliznice), ty ale samy ustoupí během přibližně 30-45 minut. Právě proto jsou na mnoha místech světa pepřové spreje zcela legální – s výhradou použití pouze pro sebeobranu. Z tohoto pravidla ale existují dvě výjimky. Je dobré ověřit si, kde je pepřový sprej nelegální, abychom se kvůli neznalosti práva nedostali do problémů.

Legálnost pepřového spreje v Asii a na na Blízkém východě

V Asii je peřový sprej zcela legální v Japonsku. V tomto státě není tento prostředek svázán žádnými regulacemi a není omezováno jeho vlastnictví. Samozřejmě je nutné pamatovat na to, že neoprávněné použití plynu může být trestáno pokutou nebo odnětím svobody. Podobný přístup má Indie, Thajsko, Mongolsko, Malajsie, Tchaj-wan, Filipíny, Izrael, Saúdská Arábie a také Jižní Korea, s tou výjimkou, že sprej v podobě pistole vyžaduje v těchto státech získání příslušné licence.

Legálnost pepřového spreje v Severní Americe

Na tomto kontinentu je k vlastnění pepřových sprejů nejpřísnější Kanada. V této zemi se sprej považuje za zbraň, jejíž použití civilistou může být trestáno vysokou pokutou anebo trestem odnětí svobody. Tyto prostředky mohou používat pouze policisté a armáda.

Ve Spojených státech je vlastnictví a používání pepřového spreje legální ve všech státech. Avšak každý stát má své vlastní předpisy a omezení týkající se jejich dostupnosti a použití. Například ve státě Washington mohou pepřový sprej legálně vlastnit všechny osoby starší 18 let, mladší nad 14 let se souhlasem zákonného zástupce. V Massachusetts jsou přípustné pouze spreje od licencovaných firem působících na území tohoto státu. Také New York umožňuje použití spreje osobám starším 18 let pod podmínkou osobního zakoupení v licencovaném obchodu nebo lékárně.

Pepřový sprej ve světe

Legálnost pepřového plynu v Jižní Americe a Austrálii

Na území Brazílie je i ten nejšetrnější pepřový sprej považován za zbraň, kterou mohou používat pouze pracovníci ostrahy a příslušníci uniformovaných složek. Oproti tomu v Kolumbii jej může vlastnit každá osoba starší 14 let. Také Austrálie je v této věci velmi přísná. Pepřové spreje jsou zakázány ve všech státech s výjimkou Západní Austrálie, kde jsou za určitých podmínek legální.

Legálnost pepřového spreje v Evropě

Na našem kontinentu je vlastnictví pepřového spreje ve většině států legální, i když často s určitými výhradami. Výjimkami jsou takové státy, jako je Belgie, která jejich používání omezuje na pořádkové složky – nutné je získání povolení od ministerstva vnitra. Zakázaný je pro civilisty také v Dánsku, Řecku, Irsku, Holandsku, Norsku, Velké Británii, Turecku, Švédsku a na Maltě. Dále jsou na celém kontinentu zakázány ruční vrhače plynu (RMG).

Finsko povoluje používání pepřového spreje po získání povolení udělovaného jednotlivcům. Podobná je situace v Portugalsku, kde sprej mohou používat uniformované složky a majitelé registrované střelné zbraně. Civilisté zde mohou povolení získat podáním žádosti na policejní stanici a odpovídajícím opodstatněním žádosti. V Itálii je pepřový sprej vyhrazen pro majitele povolení k držení zbraně.

Němci umožňují používání pepřového spreje výlučně proti zvířatům. Používat jej může kdokoliv bez ohledu na věk. Každý takovýto prostředek musí mít na štítku uvedenu informaci o určení proti zvířatům. Spreje se setřenou etiketou nebo s její absencí jsou považovány za nelegální. Je nutno zmínit, že německé právo připouští použití tohoto plynu také proti osobám za situací ohrožení zdraví nebo života.

Tento prostředek je legální (samozřejmě pouze pro sebeobranu) ve Francii, Litvě, Rusku, Polsku, na Slovensku, ve Švýcarsku, Srbsku a Rakousku.

Legálnost pepřového spreje v České republice

V České republice pepřové spreje jsou dostupné bez povolení – může si je koupit a vlastnit každá plnoletá osoba. Zákon specifikuje, v jakých případech můžete pepřový sprej použít:

§ 28 Krajní nouze
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
§ 29 Nutná obrana
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Nejlepší pepřové spreje

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

  • Účinný vrhač plynu 15% OC!
  • Určený k osobní ochraně

V nabídce obchodu Spy Shop naleznete široký výběr účinných pepřových sprejů, které vám zajistí efektivní ochranu. Jednou z nejzajímavějších možností je police Tornado. Přípravek s vysokou koncentrací 15 % a dalekým dosahem 4 metrů okamžitě pacifikuje každého útočníka.

Dalším prostředkem ochrany je výkonná LED svítilna, kterou protivníka oslepíte. Jedná se o ideální produkt pro osoby zaměstnané ve vysoce rizikových profesích – soukromí detektivové, ostraha a služby veřejného pořádku.

Pepřový sprej pro ženu Hurricane

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

Dámám také doporučujeme pepřový sprej pro ženy Hurricane. Tento produkt se vyznačuje kompaktními rozměry, díky nimž se bez problémů vejde do kapsy kalhot, kabelky nebo přihrádky v automobilu.

Rozprašovaná složka má podobu mraku, takže jeho používání nevyžaduje velkou přesnost, což je ve stresových situacích důležité.

Damian Teichert
Marketingový zástupce ve společností Spy Shop, zodpovídá za distribuce tiskových zpráv, styk s veřejností, PR a reklamními agentury, budování vztahu se stávajícími zákazníky a zastřešuje realizace dalších marketingových aktivit. Odborník na skryté kamery a odposlechy.
error: Obsah je zabezpečen!