Šikana na pracovišti | Co je mobbing, jak ho poznat a jak se bránit?

Unavená žena v práci

Cítíte se být šikanovaní? Zjistěte jak šikanu na pracovišti neboli mobbing rozpoznat. Zde se dozvíte co je to mobbing, včetně příkladů ze života, které přesně vystihují problematiku. Tyto znalosti se vám mohou hodit, protože za mobbing můžete požadovat zadostiučinění a finanční náhradu.

Šikana na pracovišti je vážným problémem jak v celosvětovém měřítku, tak i u nás. K nevhodnému chování vůči podřízeným nedochází pouze ve velkých firmách – obětí šikany se stávají i zaměstnanci menších firem. Pravidelný kontakt s psychicky týrajícím šéfem (bossing) nebo spolupracovníkem (mobbing) často vede k vážným následkům. Ty se mohou projevit sníženým sebevědomím, nespokojeností s plněním pracovních povinností, a dokonce i vážným zhoršením zdravotního stavu. Oběť šikany naštěstí není bezbranná – existují účinné metody, jak čelit mobbingu. Podívejme se blíže na problematiku šikany a na to, jak se s tímto jevem vypořádat.

Mobbing – definice

Co je to mobbing? Šikana na pracovišti nebo také mobbing označuje nežádoucí chování v pracovním prostředí ze strany kolegů. Mobbing může mít různé formy diskriminace, útoků, psychického nátlaku, agresi a fyzické napadání. Mobbing to také pomluvy a urážky – vlastně jsou to nejčastější projevy šikany. Aby se dalo jakékoliv nevhodné chování a znesnadňování plnění pracovních úkolů označovat za mobbing musí k němu docházet opakovaně a/nebo dlouhodobě.

📌 Pomluva může být posuzována jako trestný čin. Možná vás zaujme související článek:

Trestný čin pomluvy a ublížení na cti | Jak dokázat pomluvu?

Existuje také pojem bossing. Ten vyznačují tytéž prvky co mobbing s tím, že se ho dopouští nadřízený. Navíc je to nerovné zacházení se zaměstnanci, bezdůvodné odejmutí prémie, snížení mzdy a další znevýhodnění jednoho zaměstnance oproti ostatním. Jasnou ukázkou bossingu je když vám váš šéf nedovolí vybrat si termín dovolené, zatímco ostatním kolegům ano. Patři sem i zadávání nesmyslných úkolů a veškeré projevy ponižování.

Šikana na pracovišti může mít negativní dopad na zaměstnance, na jeho pracovní výkon, bezpečnost práce, duševní zdraví zaměstnance, a může se také odrazit i na osobním životě a rodině oběti.

Šikana na pracovišti – paragrafy

Jestli se chceme zabývat šikanou z hlediska zákona tak první důležitou věci jsou termíny mobbing, bossing nebo šikana, které se nevyskytují v právních předpisech. Pokud hledáte nějaký právní předpis tak v případě šikany lze uplatnit:

Zákon číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce, který v §16 stanovuje zásadu rovného zacházení pro zaměstnavatele ve vztahu ke všem svým zaměstnancům,

Zákon číslo 198/2009 Sb., Antidiskriminační zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů.

Mobbing a bossing – příklady

Zákoník práce stanovuje zásady, podle kterých se chování považuje za šikanu, ale neuvádí příklady. Seznamte se s případy, které vedly k prokázané šikaně.

Frustrovaný muž řeší šikanu po telefonu

Nespravedlivý šéf

Zaměstnavatel je povinen zabránit šikaně. Ale co když je agresorem on? Přečtěte si příběh Matěje:

„Můj konflikt se šéfem se zrodil z nedostatečně vyřešeného problému. Po dokončení velké transakce, kterou jsme připravili společně s kolegou, šéf odměnil pouze kolegu. Aniž bych o tom nějak přemýšlel, dovolil jsem si jemně upozornit šéfa a připomenout mu svůj podíl. Šéf to bohužel nepochopil, nebo si to špatně vyložil a okamžitě se rozčílil. Zeptal se mě: „Takže tvrdíte, že já veřejně lžu?“.

Druhou chybou bylo, že jsem svůj podíl na te transakci prezentoval svému týmu. Šéf to slyšel a myslím, že to byl okamžik, kdy se mi rozhodl ztížit život. Nejdřív proti mně poštval celý tým, a jelikož bylo to za mými zády, tak jsem neměl šanci tomu čelit ani se hájit. Byl jsem kvůli tomu v extrémním stresu a nebyl schopen udržet vysokou úroveň plnění pracovních povinností.
Šéf mi snížil měsíční garantovaný plat. Tím naboural můj pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry. Domníval jsem se, že po profesní stránce si vlastně nic nezasloužím. Poté, co jsem byl ponížen z vedoucí pozice, jsem se rozhodl dát ve firmě výpověď.

Až po několika měsících mi došlo, že jsem se stal obětí šikany. Můj šéf mi zničil kariéru kvůli jednomu nevyřešenému nedorozumění. Lituji, že jsem to pochopil pozdě na to aby podniknout nějaké kroky. Dnes už bych se dokázal bránit a připravit si důkazy, protože to chování neslo typické znaky šikany:

 • přípravná fáze,
 • eskalace (protest oběti),
 • stupňování agrese,
 • degradace oběti.

Bohužel jsem si to neuvědomil a nepřipravil si důkazy. Myslím si, že mohl bych i nárokovat odškodnění.“

Šikana ze strany kolegyně

Mnozí z nás se setkali s projevy šikany už ve škole, a bohužel velice často jde o popichování kvůli vzhledu. Jedním z takových smutných příkladů je příběh Jitky.

„Celý život jsem obézní a něco jsem už zažila. V práci začalo to dost nevinně – z počátku byl jen smích kolegů, který ustával, když jsem vstoupila do místnosti. Nejdřív jsem si říkala, že se mi to jen zdá, ale divné pohledy, zvláště od té jedné osoby, mi nedávaly spát.

Kdy jednoho dne jsem v misce s polévkou našla roztrhané kousky papíru, už jsem věděla, že se mi to jen nezdálo. Nebylo pro mě snadné vydržet v takovém prostředí každý den 8 hodin, ale už jsem měla zkušenosti s tím, že mě lidé nepřijímali kvůli mému vzhledu.

Když se jizlivé poznámky už nedaly vydržet rozhodla jsem se shromáždit důkazy a začít jednat. Nechala jsem si na stole diktafon kamuflovaný do USB flash disku. Po každé když jsem odešla z místností diktafon nahrával hanlivé poznámky kolegyně o mém obézním těle a také smích několika lidí při zmínce o „polévkové akci“.

Kvůli dobrému platu jsem nechtěla měnit zaměstnání, a nechtělo se mi také k soudu. O šikaně už přečetla snad vše co bylo doposud napsáno a věděla jsem, že šikanující se vždy z nějakého důvodu bojí šikanovaného. V mém případě jsem byla navíc ve výhodné situaci ve firmě – šéfové si mé práce váží, tak jsem věděla, že jsem na silné pozici.

Jak to nakonec dopadlo? Promluvila jsem si s kolegyní, která byla iniciátorkou šikany. To stačilo aby změnila svůj postoj – zřejmě měla strach, že přijde o práci.“

Šikana na pracovišti – jak se bránit

Diktafon v USB flash disku MQ-U350 na stole

Povinností zaměstnavatele je nejen sledovat pracovní výkon zaměstnanců ale i atmosféru kolektivu a vztahy ve firmě. Proto první kdo by měl řešit stížnost zaměstnance na šikanu na pracovišti je zaměstnavatel. Jestli chcete, aby po vaší stížností zbyl nějaký důkaz, udělejte to písemně! Bude-li opatření zaměstnavatele nepostačující, je možné věc nahlásit na příslušný inspektorát práce. V konečném důsledku může dojit k soudnímu řízení.

Podání podnětu

Pro zapojení vyšších instancí je třeba předložit konkrétní dopis nebo e-mail, který musí obsahovat informace:

 • kdo vás šikanuje,
 • jak to dělá,
 • přiložené důkazy (např. nahrávky, zprávy),
 • jestli jsou svědkové, kteří mohou šikanu potvrdit.

Vyplněné prohlášení se předkládá zaměstnavateli nebo OIP (pokud se šikany dopouští zaměstnavatel). Upozorňujeme, že k anonymním udáním se nepřihlíží. Dopis musí být podepsán vlastním jménem a příjmením. Podnět lze také vyplnit a podat elektronicky na webu Státního úřadu inspekce práce – formulář zde.

Pořizování důkazů

Stoji za to zmínit, že obstaraní důkazů pro dokázání šikany na pracovišti je na stráně zaměstnance. Podle forem projevů mobbingu je dobré si vše ukládat. Například tisknout všechny urážlivé maily, zálohovat SMS-ký a další důkazy v elektronické podobě.

Hledáte předmět, který nevzbuzuje žádné podezření? Miniaturní kamera s rozlišením Full HD v dálkovém ovládání do auta PV-RC200HD2 bude ideální. 80 hodin nepřetržitého nahrávaní plynulého obrazu a citlivý mikrofon s dosahem 7 metrů zajistí důkaz šikany na pracovišti.

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

 • Skrytá kamera v klíčence
 • Miniaturní objektiv: 0,6 mm

Jestli došlo k poškození vašich věci vše si pečlivě foťte. Můžete si také nechat na svém pracovním stanovišti skrytou kameru, nejlépe takovou s čidlem pohybu. Taková skrytá kamera bude nahrávat pouze ve chvílí, když se v její dosahu vyskytne pohyb:

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

Populárním a účinným nástrojem v boji proti šikaně jsou skryté diktafony. Kapesní diktafon v USB flash disku MQ-U350 pro diskrétní nahrávání ideálně zapadne do kancelářského prostředí. Diktafon plní má také funkci opravdové flešky a navíc po připojení k PC bude vám fungovat nepřetržitě.

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

Jestli součástí mobbingu jsou zásahy do počítače a máte podezření, že někdo prohledává obsah vašeho PC nebo notebooku, je nástroj na sledování počítače SpyLogger Pro Cloud, který registruje celou aktivitu na daném počítači. S tímto programem můžete sledovat na dálku, například z pohodli domova, jestli se vám hrabe ve firemním PC a co přesně na něm děla:

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

 • Diskrétní softwarový keylogger
 • Monitorování PC na dálku

Mobbing – negativní důsledky

Následky šikany jsou bohužel dlouhodobé. Deprese, neuróza, úzkostní chování a nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti jsou jen některé z nich. Jsou známy případy, které vedly až k posttraumatické stresové poruše a sebevraždě šikanované osoby.

Badatel a šiřitel pojmu mobbing – německý psycholog a lékař Heinz Leymann – zjistil, že cca 15 % obětí sebevražd bylo vystaveno mobbingu.

Veřejnost nemá spolehlivé informace o tom, jak v této problematice postupovat. I když se člověk setká s obtěžováním v práci, ne vždy ví, kam to má nahlásit.

Především si pamatujte: stojí za to bojovat a začít jednat shromažďováním důkazů.

 

 

Marie Nováková
Zástupce pro digitální marketing a e-commerce ve společností Spy Shop, zabývá se správou sociálních sítí, spoluprácí s blogery a influencery a agenturami pro styk s veřejností. Podporuje prodej e-shopu a prohlubování vztahu se zákazníky.
error: Obsah je zabezpečen!