Trestný čin pomluvy a ublížení na cti | Jak dokázat pomluvu?

Dvě ženy pomlouvají kolegyni

Nikdo nemá rád drby když se tykají nás samotných. Snad každý z nás se aspoň jednou dozvěděl na sebe nepravdivé a mnohdy urážlivé věci. Negativní falešné informace se velmi rychlé šiří a co je nejhorší žijí svým vlastním životem a není možné odhadnout jaké bude mít následky. Někdy pomluvy dokážou zničit život oběti. V takové situaci se už jedna o trestný čin pomluvy.

Pomluva nebo urážka na cti?

Pomluva, urážka cti, křivé obvinění, drb, fáma. Jsou to jen synonyma nebo rozdíl je podstatný? Urážka či ublížení na cti jednoduše řečeno je tehdy, když někdo zveřejni o vás lživé informace, které ohrožuji vaše dobré jméno a postavení u jiných osob (například v pracovním prostředí ale i ve společností). Takové nepravdivé tvrzení může vyvolat újmu (ohrozit kariéru, přerušit pracovní poměr, narušit rodinné vztahy, etc.). Totéž ale může být následkem pomluvy. Ovšem pojem cti není definovány v trestním zákoníku v žádném paragrafu, zatímco pomluva ano, a přesně řečeno trestný čin pomluvy.

Pomluva může být také jedním z možných projevů stalkingu:

Nebezpečné pronásledování – stalking a způsoby sebeobrany

Přestupek hrubé urážky

Existuje také pojem hrubé urážky, která je klasifikovaná jako přestupek proti občanskému soužití (§ 7 přestupkového zákona): “Přestupek spáchá ten, kdo jiného urazí nebo vydá v posměch, a tím mu ublíží na cti“. Příkladem urážky mohou být nadávky, urážlivé či posměšné výroky a také hanlivá gesta. Dokonce může to být fyzické napadení, které zároveň nejde stíhat jako ublížení na zdraví (například facka, kdy cílem je ponížení dotyčného, nikoliv způsobit zranění).

Trestný čin pomluvy paragraf

Jako trestní čin pomluvy mohou být postihovány určité případy a to za určitých okolností. Trestní zákoník to definuje takto:

§ 184 Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Pomluvy v sítí

Trestný čin pomluvy prostřednictvím internetu v grafické podobě

Moderní informační a komunikační technologie kromě zjednodušení přístupu k informacím přispěly také k vývoji pomluv, kterým se ve virtuálním světě říká kyberšikana (z angličtiny cyberbullying). Pomluvy se v sítí šiří bleskurychlé a sociální sítě umožňují rychlé přidávaní fotek, videi a dalších mediálních souborů. Ponížení obětí prostřednictvím internetu obvykle představuje rozesílání dehonestujících a urážejících materiálu rodině, známým, kolegům, atd. Tento druh šířeni pomluv je stejně nebezpečný ne-li horší oproti ostatním formám projevu. Mnohdy pachatele se ve virtuálním světě chovají podstatně agresivněji ve srovnaní s reálným světem, kde nejsou tolik anonymní jako na internetu.

Čtete také:

Sextortion – jak se chránit a co dělat, když tě někdo vydírá?

Jak dokázat pomluvu?

špionážní diktafon pro důkazní materiál k trestnímu činu pomluvy

Už jsme si řekli, že pomluva je rozhodně protiprávním jednáním v případě, kdy se jedna o negativní a závažný v důsledky zásah do života pomlouvaného. K šíření pomluv může docházek písemně (např. internet, tisk) a také ústně. V každém případě zkuste si zdokladovat co nejvíce podkladů. A tak pokud lživé informace o vás někdo zveřejňuje na internetu nebo v tisku lze jednoduše pořídit snímek obrazovky, tisk nebo kopií v papírové formě.

Pokud ale k šíření lživých a škodlivých informací dochází ústně tak stoji za to obstarat co nejvíce svědků. Můžete také zkusit si pořídit záznam umístěním skrytého diktafonu v prostředí, ve kterém dochází k šíření pomluv.

Nabídka skrytých a diskrétních diktafonů je skutečně pestrá a to jen některé příklady. Diktafon skryty ve flash disku ideálně zapadané v kancelářským prostředí:

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

Diktafon v propisce je řešením, které umožní nahrávaní na schůzce, ale bude fungovat také během vaší nepřítomností, když zůstane ležet někde v místností:

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

  • Vylepšený diktafon v propisce
  • Aktivace nahrávání hlasem

Jak podat trestní oznámení pro pomluvu?

Jako vždy kdy máte podezření spáchaní přestupku nebo trestního činu věc musíte ohlásit na místně příslušnou policejní stanici nebo na státním zastupitelství. Trestní oznámení od policie pak můžete přiložit jako důkaz k žalobě spolu s ostatními podklady jsou-li k dispozici. Například mohou to být pomlouvačné e-maily, SMS zprávy a další připadané materiály, také vypovědí svědků. Aby trestní oznámení kvalifikovat jako trestný čin věc musí prověřit policie a následně zahájit soudní řízení přes podání žaloby na ochranu osobnosti. Soud může pachateli uložit trest odnětí svobody až na dvě léta a povinnost nahradit škody vzniklé v důsledku pomluvy.

Nárok na odškodné za újmu způsobenou pomluvou

Za újmu způsobenou pomluvou můžete kromě omluvy požadovat odškodné. Pamatuje však, že pro nárokování odškodného musíte splnit určité podmínky. Vždy prvním krokem je vzývaní k upuštění od šíření poškozujících informaci a odstranění jejich následků. Kromě toho máte nárok požadovat šiřitele informaci aby se vám omluvil a/nebo poskytl finanční náhradu vzniklé škody. Důležité je, že tyto kroky musíte podniknout ještě před podáním žaloby, v opačném případě soud nemusí přiznat náhradu v soudním řízení a to i v případě kdy vysoudíte výhru.

Marie Nováková
Zástupce pro digitální marketing a e-commerce ve společností Spy Shop, zabývá se správou sociálních sítí, spoluprácí s blogery a influencery a agenturami pro styk s veřejností. Podporuje prodej e-shopu a prohlubování vztahu se zákazníky.
error: Obsah je zabezpečen!