Drogy - druhy, projevy, následky užívání

­Drogy - druhy, projevy, následky užívání

Drogy jsou problém, který se týká čím dál více lidí. Bohužel se v této skupině nacházejí i děti, které jsou vůči zakázaným látkám ještě zranitelnější. Jaké existují typy drog a jak rozeznat, když je někdo, obzvláště děti, pod jejich vlivem?

­Typy drog - jak rozeznat?

­

Druhy, projevy, následky užívání

Co to jsou drogy?

 • Drogy

  Droga

  Je to psychoaktivní látka, která působí na centrální nervovou soustavu. Užívá se různým způsobem, např. perorálně, vdechováním ústy, nosem, nebo nitrožilně. Úkolem drog je ovlivnit fungování našeho těla z fyzického a/nebo psychického hlediska. Na trhu jsou dostupné legální omamné látky, jako např. alkohol, tabák nebo cigarety (také nebezpečné pro naše zdraví a vytvářející závislost), ale rovněž nelegální, horší - marihuana, extáze, heroin atd.

Typy drog

Kvůli množství nelegálních látek a jejich vlivu na člověka dělíme drogy na 3 hlavní typy:

Stimulanty

Narkotika tohoto druhu, jak uvádí sám název, stimulují náš mozek a centrální nervovou soustavu. Obvykle posilují psychoaktivitu, což se u každého člověka projevuje různě. Někteří mohou být po užití drogy tohoto typu velmi agresivní a jiní ohromně šťastní. Mladí lidé je užívají většinou na večírcích, aby měli více energie a sil na tanec a bavení se po celou noc.

marihuana
halucinogeny

Centrální depresanty

Na rozdíl od stimulantů depresanty zpomalují aktivitu mozku a nervové soustavy. Nejoblíbenější legální návykovou látkou z této kategorie je alkohol, nelegální heroin. Zneužívání depresantů může vyvolat halucinace. Halucinogeny - působí na centrální nervovou soustavu tak, že radikálně narušují vnímání skutečnosti. Člověk vidí a slyší různé věci, které ve skutečnosti neexistují!

Halucinogeny

Působí na centrální nervovou soustavu tak, že radikálně narušují vnímání skutečnosti. Člověk vidí a slyší různé věci, které ve skutečnosti neexistují!

DRUHY DROG

Ve světě existuje opravdu hodně psychoaktivních látek, ale soustřeďme se nyní na ty nejoblíbenější. Marihuana, kokain nebo heroin jsou jen některé z druhů narkotik dostupných na českém trhu:

Marihuana

Něco na způsob zeleného nebo hnědého tabáku vytvořeného ze sušených květů a listů konopí. Existuje mnoho druhů marihuany, ale všechny se obecně kouří. Nejoblíbenější jsou sušené rostliny, hašiš (malé hnědé kostky) a méně často používaný hašišový olej. Po užití dávky drogy se člověk může cítit uvolněný a mít zostřené smysly. Přílišné užívání může vyvolat halucinace. Osoby, které nemají závislost, mohou po vykouření marihuany pociťovat zrychlený srdeční rytmus a také hlad. Lidé užívající tuto drogu velmi často se mohou vyznačovat zpomalenou intelektuální a dokonce i fyzickou činností.

Jak působí marihuana?

Kuřák má obvykle zarudlé oči, posiluje u něj chuť k jídlu, často na sladké. Můžeme také pozorovat nadměrnou slovní produkci, výbuchy smíchu, pocit pochopení reality. Někdy se doma začínají objevovat cigaretové papírky, skleněnky, vodní dýmky apod.

Kokain

Je to bílý, nebo téměř bílý prášek působící jako velmi silný stimulant. V čisté podobě se získává z keře koka (rudodřev koka, kokainovník pravý). Na ulicích se kokain často míchá s jinými látkami, díky tomu se zvětšuje jeho množství, protože obecně je velmi drahý. Kokain se nejčastěji šňupe, lze ho ale také používat nitrožilně.

Jak působí kokain?

Člověk po kokainu pociťuje euforii a je velice stimulovaný. Lidé, kteří užijí tuto drogu poprvé nebo i užívají sporadicky, zažívají zrychlené dýchaní a bití srdce, zvyšuje se také tělesná teplota. Předávkování nebo nadměrné užívání může vyvolat křeče, infarkt nebo mrtvici.

Ne každý o tom ví, ale někteří lidé mají genetické podmínění, které může vést po užití kokainu dokonce k úmrtí. Droga vyvolává bludy, poruchy vědomí, může dokonce vést k ateroskleróze nebo mrtvici. Stálé užívání drogy vyvolává silnou psychickou závislost. Po ustoupení příznaků se objevuje špatný pocit, ale vracejí se vzpomínky na prožitky po droze, proto se k němu lidé často vracejí a vyhledávají další dávky.

Extáze

Patří do skupiny psychoaktivních stimulantů. Nejčastěji se vyskytuje ve formě tablet, ale může mít i podobu prášku nebo kapslí. Tablety mohou být v různých velikostech a tvarech. Mnoho mladých lidí extázi považuje za bezpečnou drogu, i když to tak ve skutečnosti není. Užívá se perorálně, ale existují i nitrožilní metody.

Jak působí extáze?

Krátce po užití může extáze vyvolat ignorování signálů o nebezpečí, jako je např. dehydratace, točení hlavy a únava. Droga rovněž může narušit schopnost organismu regulovat tělesnou teplotu. Extáze může vážně poškodit vnitřní orgány, např. játra, ledviny a někdy může vést ke křečím a k srdečnímu selhání.

Heroin
Tablety

Heroin

Droga, na které vzniká závislost nesmírně rychle a silně. Čistý heroin je bílý prášek, ale ten nabízený na ulicích je obvykle hnědý, protože se míchá s jinými látkami. Droga se nejčastěji užívá nitrožilně, ale může se také šňupat nebo kouřit. Po užití se člověk může cítit uvolněný, šťastný. Kromě toho jsou lidé odtrženi od psychického nebo fyzického utrpení.

Krátkodobé výsledky po užití heroinu jsou především zúžené zornice, ale také nevolnost, zvracení, neschopnost soustředit se. Dlouhodobé užívání drogy se silně odráží na lidském zdraví. Může jít o pokles váhy, poškození žil a jater. Může rovněž vyvolat nepravidelnou menstruaci nebo chronickou apatii. Náhlá abstinence od heroinu u závislých osob vyvolává křeče, průjem, třes a pot nebo dokonce paniku.

Halucinogeny

Na světě existuje mnoho drog vyvolávajících halucinogenní stavy. Nejoblíbenější z nich jsou LSD, PCP nebo houby. Soustřeďme se teď ale na tu první.

LSD je polosyntetická droga, která se získává z kyseliny lysergové a jde o nejsilnější halucinogenní drogu. Na trhu se nejčastěji prodává v podobě papírků nasáklých kyselinou, které se užívají perorálně a sají se, např. pod jazykem. Může na sebe brát také podobu kapslí a někdy dokonce kapaliny. LSD vede k silným změnám v myšlení a náladě. Všechny výsledky se ale liší v závislosti na psychickém stavu člověka a na prostředí, v němž se během užití drogy nacházíme.

Krátkodobé následky užití LSD jsou především změněné vnímání, pocit hloubky, času. Zvuky a dotyky se stávají intenzivnějšími. Někteří mohou zažívat překvapivé myšlenky. Fyzické projevy jsou ve srovnání s psychickými menší. Jde především o rozšířené zornice, rychlejší tlukot srdce, ztrátu chuti k jídlu, nespavost, sucho v ústech.

Metamfetamin

Jde o syntetickou drogu nejčastěji vyráběnou v nelegálních laboratořích. Může se vyskytovat v podobě prášku, tablet nebo krystalků připomínajících sklo. Droga se nejčastěji užívá perorálně, může být také vdechována, vpichována do žíly nebo kouřena. Metamfetamin stimuluje fyzické i duševní schopnosti, dodává euforii a radost. Lidé po něm mohou pociťovat dočasný příval energie a také nemusí pociťovat hlad a únavu. Mezi krátkodobé účinky patří odstranění chuti k jídlu nebo zrychlené dýchání. Tlukot srdce může být zrychlený, tlak zvýšený, stejně tak i tělesná teplota. Dlouhodobé užívání vede k poklesu hmotnosti, psychickým poruchám. Náhlá abstinence může vyvolat zvýšenou spavost a také deprese.

DROGY A DĚTI

Děti obecně jsou důvěřivé a podléhají tlaku okolí. Dealeři navíc nemají výčitky svědomí a nabízejí návykové látky těm nejmladším. Mladí lidé si nejsou vědomi problémů, které se mohou objevit po užití, kouří, pijí alkohol nebo dokonce vyhledávají tvrdé drogy. Jaké jsou symptomy, které mohou vypovídat o užívání drog? Na co si dát pozor?

Fyzické a zdravotní faktory:

 • oční zorničky jsou větší nebo menší než obvykle, oči jsou podlité krví
 • časté krvácení z nosu
 • změna chuti k jídlu a průběhu spánku
 • náhlý pokles nebo nárůst tělesné hmotnosti
 • epileptické záchvaty
 • úrazy, modřiny, které děti nejsou schopny vysvětlit
 • netypický zápach z úst, těla, oblečení
 • otřesy, křeče, nesrozumitelná řeč, poruchy koordinace pohybů

Behaviorální faktory:

 • problémy s učením
 • ztráta zájmu o mimoškolní aktivity
 • stížnosti učitelů
 • nedostatek peněz, chybějící cennosti, krádež peněz, půjčky
 • izolace
 • rodinné konflikty
 • náhlá změna vztahů se známými
 • dostávání se do problémů
 • využívání osvěžovačů vzduchu, vonných tyčinek apod. za účelem skrytí pachu drog
 • používání očních kapek pro zamaskování zarudnutí očí

Psychologické faktory:

 • nevysvětlené změny osobnosti
 • náhlé změny nálady - podrážděnost, výbuchy zlosti, smíchu
 • hyperaktivita
 • žádná motivace a soustředění
 • izolace
 • výskyt úzkostí, paranoie

Každý rodič by měl dávat pozor na výše uvedené faktory a reagovat, když se objeví. Přirozeně se vyskytující projevy, obzvláště pokud k nim dochází jednotlivě, nemusí vždy souviset s drogami, proto je ke každým změnám v chování dítěte nutné přistupovat individuálně.

Neměli byste se bát se svým dítětem hovořit o těžkých tématech. Samozřejmě to není snadné, ale někdy může obyčejný rozhovor zachránit dítěte zdraví a dokonce život. Nejlepším řešením je ověřit si, jestli dítě užívá drogy. V nabídce máme drogové testy na odhalování heroinu, marihuany, kokainu apod.

V případě, kdy dítě nechce absolvovat takovéto vyšetření, je bohužel nutné naléhat nebo neústupně trvat na svém. Při takovéto konfrontaci možná od dítěte uslyšíte, že se mu nedůvěřuje, že není milované, když vám to musí dokazovat apod. Jde o velmi závažný problém, proto, prosím, nepodléhejte tlaku dítěte a prostě si to ověřte.

Důležitou radou pro rodiče je, aby chuť dětí sáhnout po droze byla zlikvidována co nejdříve. Vyplatí se informovat své potomky o škodlivosti návykových látek, vzdělávat je v této oblasti a dokonce jim v různých případech ukázat fotografie lidí zničených drogami.