Průmyslová špionáž | Jak chránit svůj byznys a vyhnout se ztrátám?

muž v saku se zamyšleně dívá z okna kanceláře

Pokud si myslíte, že průmyslová špionáž se týká pouze největších hráčů a mezinárodních korporaci, jste na omylu. Nekalé jednání na hraně zákonná a často i nezákonné je běžnou praxi konkurence. Jedná se o rozšířený problém v globálním měřítku. Boj proti němu stěžuje nedostatečné povědomí o této hrozbě ze strany majitelů firem. Objevte metody průmyslové špionáže a způsoby boje proti ní!

Co je to průmyslová špionáž?

firemní archiv

Každé společnost nesvisle na oboru nebo druhu podnikání má ve svém vlastnictví informace, které představují firemní tajemství. Průmyslová špionáž je nezákonné, systematické jednání konkurentů s cílem ukrást data, patenty, atp. pro vlastní obchodní potřeby a tržní výhody. Nejčastěji se hospodářské subjekty snaží získat vývojové plány jiných společností, seznamy dodavatelů, výsledky výzkumu a aplikované výrobní technologie. Tímto způsobem nejen porušují zájmy podnikatelů v oboru, ale především je vystavují ztrátám a v nejhorším případě i úpadku.

Je průmyslová špionáž trestný čin?

Mezí nepoctivé praxe konkurence patří prozrazení, použití nebo získání cizích informací, které představují obchodní tajemství. Obchodním tajemstvím se rozumí technické, technologické a organizační informace podniku nebo jiné informace mající hospodářskou hodnotu, které jako celek nebo v určitém souhrnu a souboru svých prvků nejsou běžně známé osobám, které s tímto druhem informací obvykle pracují, nebo nejsou pro tyto osoby snadno dostupné.

Důležité: nárok na ochranu patentu, duševního vlastnictví, atp. vzniká teprve ve chvílí rozhodnutí příslušného orgánu, pro Česko je to Úřad průmyslového vlastnictví.

Samotné získaní informaci o konkurenci prostřednictvím legálních prostředků není nezákonné. Například vydávaní se za zákazníka za účelem zjistit jak firma podniká nebo jakým způsobem jedná není ještě trestný čin, i když jsou takové praxe klamavé. Na druhou stranu získání firemního tajemství, které představuje pro firmu peněžní hodnotu, je v rozporu se zákonem pokud bylo získáno bez souhlasu ze strany firmy. Zkrátka se jedna o odcizení komerčního tajemství.

V závislosti na jurisdikci základem pro stíhání může být mezí jiné:

 • Porušování a využívání obchodních a výrobních tajemství – Zákon proti nekalé soutěži, § 13
 • Podvodná jednání – Trestní zákoník, § 209
 • Porušení obchodního tajemství – Občanský zákoník, § 2985
 • Zneužití informace v obchodním styku – Trestní zákoník, § 255
 • Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací – Trestní zákoník, § 230
 • Porušení autorského práva – Trestní zákoník, § 270

Při posuzování průmyslové špionáže je dobře vědět, že i když konkretní čin sám o sobě nevyžaduje trestní stíhání, neznamená to, že je zcela legální, a může sloužit jako základ pro občanskoprávní soudní řízení. Osoby mohou být tedy stíhaný například za porušení smlouvy, která zahrnuje povinnost ochrany firemního tajemství.

Průmyslová špionáž a ekonomické zpravodajství – rozdíly

hacker sedí s mobilem v ruce a dívá se obrazovku notebooku

Průmyslová špionáž vyvolává asociace s obchodním zpravodajstvím, které rovněž zahrnuje shromažďování a analýzu užitečných informací o konkurenci. Tyto činnosti jsou však otevřené, legální a etické. Navíc slouží k posouzení důvěryhodnosti a integrity činnosti jiných společností, např. před uzavřením obchodního vztahu.

Dobrou praxi je tak například OSINT (z angličtiny open source intelligence) – zpravodajství z otevřených zdrojů jako jsou obchodní registry, katastrální knihy, databáze firem, tisk a další informační kanály (přístupné bez omezení nebo zpoplatněný).

Rozdíl spočívá ve způsobů získávaní informaci a účelům, kterým mají informace složit. OSINT se provádí v souladu se zákonem a slouží k vyhodnocení kredibility firmy, zatímco průmyslová špionáž je snaha o nezákonné vykrádání utajovaných informaci pro získání převahy nad konkurencí.

Průmyslová špionáž – způsoby konkurence

Podle výzkumu tohoto fenoménu se definice průmyslové špionáže neustále rozšiřuje a zahrnuje další metody působení. Mnohé z nich jsou přímo odvozeny od tajných služeb a státních zpravodajských agentur.

Techniky působení špiónů ve službách konkurence:

 • působení v roli zaměstnance: sabotáž uvnitř podniku prostřednictvím nasazení osoby se zfalšovaným životopisem nebo přes uplacení personálu,
 • neoprávněný vstup: vloupání do podniku za účelem krádeže dokumentů, souborů, notebooků/disků s daty,
 • hacking: instalace špionážního softwaru, útoky na počítačové sítě a webové stránky,
 • použiti špionážní techniky: sledování pomoci GPS lokátorů, skrytých kamer, odposlechů,
 • vydírání: únosy manažerů, členů představenstva nebo jejich rodinných příslušníků,
 • hledání kompromitujících informaci: zkoumání minulostí manažerů za účelem najít nějakou špínu,
 • účelová machinace: manipulace s účetnictvím, podvody,
 • šíření dezinformací: poškození dobrého jména firmy.

Kdo je nejvíce ohrožen průmyslovou špionáží?

pracovnici rozvědky analyzuji data

Rozsah průmyslové špionáže není přesně znám. Podnikatelé se v zájmu o svou dobrou pověst zdráhají přiznat, že se stali obětí úniku informaci. Velká část případů tak zůstává neohlášená – společností nechtějí aby vyšlo najevo, že bezpečnost firmy nebyla nedostatečně zajištěna.

Někteří podnikatele ani nevědí, že se jejich společnost stala terčem útoku konkurence. Nejúspěšnější operace nejsou nikdy odhaleny.

Zahraniční zdroje uvádějí, že nejohroženějšími odvětvími jsou IT, automobilový průmysl, finančnictví a farmacie, tedy odvětví, jejichž informace mají vysokou hodnotu. V posledních letech se hodně mluví o průmyslové špionáži ve společnostech, jako jsou Coca-Cola, Tesla a banka HSBC.

Jak zabránit průmyslové špionáži?

visací zámek grafický znázorňuje zabezpečení firemních dat

Neexistuje jeden univerzální způsob obrany proti firemní špionáži, který lze bez rozdílu aplikovat u všech druhů podniků a průmyslových odvětví. Každé firma má svoje „know-how“, které představuje nehmotný majetek firmy. A aby byla společnost chráněna před únikem utajovaných informací, je třeba dbát na bezpečnost na všech úrovních.

10 pravidel pro zvýšení bezpečnosti ve firmě

 1. Vypracujte firemní bezpečnostní politiku (obchodní podmínky, dohody o mlčenlivosti, konkurenční doložky v obchodních vztazích), pohotovostní plán a krizovou komunikaci pro případ úniku dat.
 2. Průběžně analyzujte rizika a systematicky kontrolujte účinnost zavedených bezpečnostních opatření.
 3. Vzdělávejte všechny zaměstnance o hrozbách ze strany konkurence a o tom, jak chránit duševní vlastnictví společnosti. Budujte nejen jejich povědomi, ale také důvěru, aby k vám byli loajální.
 4. Monitorujte zaměstnance, kteří mají přístup k důvěrným informacím.
 5. Dělejte pravidelné zálohy dat pro případ jejich ztráty.
 6. Než začnete spolupráci s novým obchodním partnerem, prověřte ho, abyste posoudili jeho bezúhonnost.
 7. Vyhraďte si místo pro firemní zasedačku a zabezpečte její prostor proti útokům zvenčí, například proti odposlechům.
 8. Postarejte se o fyzickou bezpečnost infrastruktury: nainstalujte monitorovací systém a systém kontroly přístupu (alarm/ čidlo pohybu) a využijte služeb bezpečnostní agentury nebo si najměte ochranku.
 9. Investujte do zabezpečení sítě a zařízení ICT.
 10. Kódujte dokumenty a šifrujte informace na disku i v e-mailech.

📌 Mohlo by vás zajímat: zabezpečení zasedacích místností:

Rušička odposlechů nebo detektor štěnic? Zabezpečení zasedacích místností

Průmyslová špionáž vs. nástroje proti uniku informaci

Krádež obchodního tajemství, ekonomických informaci, zákaznické databáze to jen některé příklady špionážní praktiky. Průmyslová špionáž je reálná hrozba a napadený mohou jak malé tak i velké společnosti. Proto v zájmu o bezpečnost firmy je třeba aplikovat opatření, které zabraní únikům informaci. První linii obrany představují nástroje pro bezpečnou komunikaci.

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

 • Spolehlivé šifrování
 • Kryptografická neprolomitelná ochrana

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

Zabezpečení vstupu před vnášením špionážních předmětů je stejně důležité jak zajištění výstupu. Detekční systémy umožňuji rychlou a diskrétní kontrolu osob na přítomnost např. telefonů, rádiových vysílačů a dalších předmětů pašovaných pod oděvem. Cílem detekce je také prověření místnosti.

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

 • Všesměrová detekce po celém povrchu
 • Bezdrátová komunikace Bluetooth

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

 • Detekuje nejnovější lokátory a odposlechy LTE
 • Široký frekvenční rozsah: 40 MHz – 3,8 GHz

Hrozba může přijít rovněž ze strany zaměstnanců. Na jednu stranu se může jednat o reakci propuštěného či nespokojeného pracovníka, odchod ke konkurenci, atp. Na druhou stranu je třeba brát v potaz hrozbu infiltrace mezi zaměstnance.

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

 • Živý odposlech s globálním dosahem
 • Dosah snímání zvuku na vzdálenost 5 m

Za posledních 48 hodin koupilo osob!

 • Diskrétní softwarový keylogger
 • Monitorování PC na dálku

Chránit citlivé informace a data je velice důležité nejen v konkurenčním boji, ale také v zájmu o bezpečnost firmy a zaměstnanců.

Marie Nováková
Zástupce pro digitální marketing a e-commerce ve společností Spy Shop, zabývá se správou sociálních sítí, spoluprácí s blogery a influencery a agenturami pro styk s veřejností. Podporuje prodej e-shopu a prohlubování vztahu se zákazníky.
error: Obsah je zabezpečen!