Právní rozbor

Právní rozbor

Kupující se zavazuje, že produkty koupené na stránkách prodávajícího www.spyshop24.cz nezneužije k nelegálním účelům a bude při jejich používání vždy postupovat v souladu s platnými zákony dané země, ve kterých tyto produkty používá nebo testuje. Prodávající, obchodní firma Spy Shop nenese žádnou odpovědnost v případě zneužití těchto produktů na nelegální účely, resp. použití na území České republiky.

Příklady použití produktů uvedených na www.spyshop24.cz jsou pouze ilustrativní a slouží k vytvoření představy o teoretických možnostech produktů.