Rekonstrukce zvukových nahrávek

Rekonstrukce / restaurování zvukových nahrávek

Zvukové nahrávky provedené pomocí diktafonů a jiných odposlechových zařízení jsou nejběžnější formou získávání důkazů. Bohužel ne vždy jejich kvalita umožňuje jasnou zřetelnost a porozumění mluvenému obsahu.

Analýza materiálu

Vyskytnou se situace, ve kterých jsou nahrávky provedeny za obtížných zvukových podmínek v restauracích, hospodách, na pracovištích, rušných ulicích apod. Dodaný zvukový materiál podrobíme důkladné fonetické expertíze s použitím analyzátorů zvukového spektra. Analyzovaný materiál projde procesem odstranění šumu, kmitočtovým filtrem a korekcí k zesílení, očištění a zvýraznění lidského hovoru do popředí odposlechu. Výsledky expertízy ve zvukové formě předáme zákazníkovi v podobě krátkých vzorků (před a po zpracování). Získáte také konečné nacenění zakázky.

Cena služby

SlužbaPopis a cena služby
Vstupní analýza a celkové nacenění780 Kč

Přesné úplné nacenění uvedeme po počáteční expertíze.

Kontakt