Jaké noční vidění vybrat?

­Jak vybrat správné noční vidění?

První práce na zařízeních umožňujících vidět v noci započaly v roce 1926. Tato technologie nalezla uplatnění nejdříve v armádě - v bojových podmínkách bylo noční vidění používáno během 2. světové války německou armádou. V současnosti je noční vidění používáno prakticky všemi armádami světa. Rozvoj technologie a s tím spojený značný pokles cen způsobil, že se technika nočního vidění stala dostupná také pro civilní trh. Velmi často je používáno pořádkovými složkami, ostrahou a také amatérskými lovci, příznivci terénních taktických her, jako jsou např. ASG, paintball nebo survival, a jinými uživateli, kteří potřebují zařízení usnadňujícího pozorování a orientaci ve tmě.

Noční vidění

Princip fungování nočního vidění

Noční vidění je optoelektronický systém, jehož nejdůležitější součástí je zesilovač světla, který zesiluje zbytkové světlo od několikerého po zesílení v řádu desetitisíců, což umožňuje vytvoření obrazu, který je pro člověka viditelný. Je třeba mít na paměti, že fungování nočního vidění vyžaduje minimální vnější světlo, měsíce, hvězd, rozptýlené světlo - dokonce z odlehlých obcí nebo pocházející z infračerveného iluminátoru, který spolupracuje s nočním viděním (většina nočních vidění disponuje vestavěným IR přísvitem s krátkým dosahem, spolupracuje také se speciálními iluminátory se značně větším výkonem a dosahem, s regulací intenzity a soustředění infračervených paprsků).

Zbytkové světlo proudí přes objektiv s příslušně zvolenými optickými parametry, který soustředí rozptýlené světlo - proud fotonů, který dopadá na fotokatodu, optoelektrickou součástku, která pod vlivem světla emituje elektrony. Proud elektronů je následně opakovaně zesilován a směřován na fosforizující obrazovku (luminofor), která mění proud elektronů opět ve fotony - obraz viditelný pro člověka pozorovaný přes brýle. Fosfor, kterým je luminofor pokryt, vydává zelené světlo, protože v tomto spektru je citlivost lidského oka nejvyšší. Nejvíce odstínů je rozpoznáváno v rozsahu vln s délkou od 500 do 560nm, která odpovídá zeleno modrým barvám. Díky tomu lze zaznamenat více detailů než v případě jiných barev.

Na co je nutné myslet při používání nočního vidění?

Současná noční vidění mají dlouhou životnost a umožňují dlouholeté používání. Správně používané nočního vidění zajišťuje fungování po několik tisíc hodin, než se projeví první příznaky degenerace lampy. Jedná se o přirozený jev, luminofor lampy podléhá postupnému vyhoření. Po uplynutí předpokládané doby činnosti zařízení funguje dále, ale následuje postupné temnění obrazu ve srovnání s novým nočním viděním.

Velmi důležitou otázkou je správné používání nočního vidění a vyvarování se příliš silného osvětlení, to vede k výrazně rychlejšímu vypalování luminoforu a v extrémních případech může vést k okamžitému poškození zařízení. Krátkodobé osvětlení vede k postupné degeneraci lampy a tmavnutí obrazu, začnou se objevovat tmavší skvrny. Je třeba myslet na základní pravidla:

 • během dne (dokonce i tehdy, kdy je noční vidění vypnuto) vždy nasaďte kryt objektivu,
 • nikdy nezapínejte napájení zařízení během dne a na světlých místech bez nasazeného krytu,
 • vyvarujte se krátkodobého přesvícení umělým osvětlením, také během noci, nesměřujte nezakrytý objektiv na světelné zdroje, jako jsou reflektory, svítilny nebo oheň,
 • i přes použití mechanismů automatické regulace zesílení a odpojení napájení v případě příliš silného světla na vyšších modelech se doporučuje dodržování výše uvedených bezpečnostních opatření, zajistí to delší a bezporuchovou činnost nočního vidění.

Na obrazu nočního vidění jsou velmi často vidět tmavé kapky. Je to normální jev. Dokonce i většina nových zařízení má viditelné malé tmavé skvrnky, což je výsledkem nedokonalostí lampy. Nemají negativní vliv na kvalitu obrazu a fungování zařízení.

Noční vidění monokulár

Jaký je dosah nočního vidění?

Dosah vidění nočního vidění závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitější je množství zbytkového světla, druh a formování terénu. Noční vidění se bude chovat jinak během měsíční noci než během noci zamračené. V lese pokrytém vrstvou zetlelého listí, které absorbuje světlo, bude viditelnost v těch stejných podmínkách značně horší než na zasněžené mýtině. V případě úplné tmy dosah závisí na umělém IR osvětlení. Většina nočních vidění má vestavěný IR přísvit krátkého dosahu, který zajistí efektivní osvětlení na vzdálenost 20-30 m. S nočním viděním může spolupracovat také externí IR přísvit dalekého dosahu. Jedná se o svítilny emitující záření v spektru blízkém tomu infračervenému, disponují regulací výkonu a soustředění světelných paprsků. V závislosti na podmínkách mohou osvětlit terén ve vzdálenosti 100-400 m.

Definují se dva pojmy, dosah detekce, tedy vzdálenost, z které se dá pozorovat objekt, a dosah rozpoznání, tedy viditelnost detailů, které umožňují rozlišit, jestli se jedná o člověka nebo kmen stromu. Tyto dosahy samozřejmě závisí na velikosti objektu, snadnější je pozorovat srnu než třeba zajíce. Velký vliv má také použitý objektiv a jeho přiblížení Na trhu jsou dostupná noční vidění s objektivy od 1x do 8x. Použití přiblížení samozřejmě ovlivní zvětšení vzdálenosti vidění. Obecně můžeme přijmout, že v standardních podmínkách (měsíčná noc, otevřený terén, bez vnějšího osvětlení) závisí skutečná viditelnost na zvýšení optické soustavy:

 • 1×: do 80-100m,
 • 3×: do 150-200m,
 • 5×: do 300-350m,
 • 8×: do 600m.

Podrobnost a jasnost obrazu závisí na zesilovači použitém v daném modelu - na jeho generaci a rozlišení.

V případě použití IR přísvitu lze stanovit maximální dosahy účinného osvětlení terénu:

 • vestavěný IR přísvit krátkého dosahu: 30-50m,
 • XLR850: 600-750m,
 • XLR850 + telekonvertor 2×: - 1200-1300m,
 • IR810W, IR850W: 500-700m.

Co to jsou generace nočního vidění?

V závislosti na kvalitě zesílení a použitých technologiích lze noční vidění rozdělit na třídy, kterým se říká generace. Jde o velmi obecné dělení, které ale zároveň definuje, jakou kvalitu noktovizního obrazu můžeme očekávat.

 • I. generace – nejrozšířenější a nejlevnější třída nočního vidění, poskytuje poměrně jasný a čistý obraz při zachování nízkých výrobních nákladů. Zesilovače použité v těchto zařízeních zesilují světlo asi 1000 - 5000 krát. V současnosti nejčastěji narazíme na zařízení označované jako I+ , které nabízí větší rozlišení obrazu, větší citlivost a menší deformaci. Tato noční vidění jsou postačující pro většinu méně náročných použití - pro námořníky, pozorování přírody, amatérské terénní hry nebo pozorování chráněného území menšího významu. Výhodou je nízká nákupní cena.
 • II. generace – jedná se o ohromný skok v kvalitě dosažený díky použití dodatečné mikrokanálové destičky (MCP) mezi fotokatodou a trubicí zesilovače. Fyzikální jevy přítomné v MCP destičce způsobují multiplikaci elektronů v elektrickém poli. Je vytvořena ze skla s otvory o velmi malém průměru pod správně zvoleným úhlem s metalizovanými vnějšími plochami polarizovanými napětím v řádu 100-200V, díky nerovnoměrnému postavení kanálků vyvolává elektron narážející do stěn (od 3 do 8 násobku síly destičky) a způsobuje tak pokaždé výboj 2-4 sekundárních elektronů. Použití takovéhoto řešení způsobuje, že je zesílení světla o řád vyšší než v I. generaci - dokonce až 5000krát a získaný obraz je značně jasnější a podrobnější. Nevýhodou jsou značně vyšší náklady na výrobu - je také nutné používat další zesilovač otáčející obraz o 180°. Tu se také definuje třída II+ se zlepšenými parametry obrazu (je redukována úroveň šumu) a menším příkonem. Z důvodu značně vyšší ceny se toto noční vidění používá hlavně u profesionálů (armáda, policie, celní správa nebo lesní stráž), k ostraze důležitých objektů a k jiným náročným úkolům, například k lovu.
 • III. a IV. generace – nejnovější generace nočního vidění, která nejsou na evropském civilním trhu legálně dostupné. III. generace jsou zařízení II/II+ se zvýšenou citlivostí a životností, nejsou mezi nimi tak velké kvalitativní rozdíly jako mezi I a II. generací. IV. generace se prakticky nepoužívá z důvodu velmi nízké životnosti, jde o prototypy.
 • CORE™ (Ceramic Optical Ruggedized Engine) - jedná se o patentovanou technologii výroby firmy Armasight. Zesilovač obrazu je vyroben na bázi keramického materiálu s kovovými slitinami, podobně jako u II / II+ generace, ale bez destičky MCP. Řešení kombinuje výhody zařízení I. generace - přijatelná cena s kvalitou obrazu blížící se vyšším modelům. Je charakteristická zvýšeným součinitelem zesílení světla, vysokou citlivostí a velmi vysokými rozlišeními generovaného obrazu, vyššími než u většiny provedení II / II+. Došlo také k eliminaci zkreslení obrazu - rozmazání a zkreslení charakteristické pro noční vidění nižších cenových kategorií. Díky užití keramického jádra jsou noční vidění CORE™ mnohem odolnější na mechanická poškození než ta opatřená skleněnými částmi.
 • Digitální noční vidění – pracují na úplně odlišném principu než noční vidění zmíněné dříve. Nejsou opatřeny fotokatodou, trubicí zesilovače ani fosforizující lampou. Tyto součásti jsou nahrazeny digitální matrici CCD s velmi vysokou citlivostí na světlo - podobně jako u těch použitých ve fotoaparátech nebo digitálních kamerách. Obraz z matrice je digitálně zesílen a zobrazen na LCD obrazovce v okuláru zařízení. Pokud jde o kvalitu obrazu a citlivost dobré kvality, digitální noční vidění se řadí mezi zařízení I. a II. generace. Také nabízejí jedinečné funkce, jako je možnost změny barevné škály, regulace jasu a kontrastu či doplnění obrazu o další informace - například o záměrný kříž. Velmi velkou výhodou je téměř neomezená životnost zesilovače a necitlivost na jasné světlo.
Noční vidění pro myslivce

Jaké noční vidění si vybrat?

Noční vidění generací I a II mohou mít v závislosti na použití různou konstrukci. K dostání jsou monokuláry (lunety), binokuláry - dalekohledy, brýle k upevnění na hlavu nebo přilbu, zaměřovače a noktovizní nástavce pro lunety připevňované na zbraň. Při výběru je nutné zamyslet se nad tím, jaký druh zařízení potřebujeme, a jaké jeho vlastnosti jsou pro nás klíčové.

 • Pro taktická, stejně jako profesionální použití v armádě nebo amatérské paintballové hře se nejlépe hodí lehké brýle nebo monokulár s připevněním na hlavu, který nezabírá ruce uživatele. Aby byl pohyb v terénu intuitivní, je nejlepší použít model z jednonásobným zvětšením a širokým zorným úhlem. Jsou to například modely to Vega nebo noční vidění Ninox I. generace se sadou pro připevnění na hlavu, Spark nebo dvojité brýle Spark-X vyrobené technologií CORE™, či Sirius nebo generace 2+ (pro tyto modely jsou k dispozici upevnění na hlavu nebo přilbu). Skvělým řešením jsou brýle Nyx-7.
 • Při lovu se k pozorování terénu velmi dobře hodí monokuláry a dalekohledy s nočním viděním s 3x - 5x optickým přiblížením. To zaručí vyšší dosah rozpoznávání při zachování poměrně širokého zorného pole. V tomto případě se doporučují zařízení druhé generace. Velmi dobrým je model Avenger (s pevnou optikou o třínásobném přiblížení) nebo dalekohled Discovery (k dostání výměnné objektivy 3x, 5x a 8x). Dobře funguje také dalekohled Spark B s jádrem CORE™.
 • Pro pracovníky ostrahy hlídající uzavřenou oblast se jistě hodí digitální noční vidění. Díky tomu, že je odolné vůči působení světla se dobře chová tam, kde je instalováno silné osvětlení, které se může dynamicky měnit. Příkladem takového nočního vidění je Armasight Prime DC 4x nebo o mnoho pokročilejší modely – Bit a Janus. Pro případ ostrahy důležitějších objektů funguje - podobně jako při lovu lunety a dalekohledy druhé generace.
 • Velmi často je také noční vidění používáno pro noční střelby. Noční vidění instalované na zbrani se používají v armádě, u policie a u ostatních pořádkových složek, také při lovu a sportovních střelbách. Pokud jde o výběr vhodného zařízení, existuje několik možností. Nejvíce se doporučuje použití noktovizního nástavce na optický zaměřovač používaný pro střelbu za denních podmínek, například CO-Mini 2+. Takovéto noční vidění se instaluje velmi snadno a rychle před objektiv lunety prostřednictvím vhodného adaptéru, není třeba opětovného seřízení zaměřovacího systému a nemění se vzdálenost lunety od oka, což stěžuje zacílení. V nabídce Armasight se nacházejí modely nástavců uzpůsobené různým lunetám a střelbě na různé vzdálenosti:
  • CO-mini: 80-120m, doporučené přiblížení lunety do 4×
  • CO-MR, CO-X: 120 - 170m, lunety s přiblížením do 8×
  • CO-LR: 600-900m – lunety s přiblížením 12× (je také možnost použití 16-18×)
  Nabízíme také novátorské řešení, jakým je digitální noktovizní zaměřovač Drone Pro. Toto pokročilé zařízení je opatřeno optikou s 5x přiblížením s možností dvojnásobného přiblížení pomocí telekonvertoru. Díky digitální technologii může uživatel snadno kalibrovat a volit typ záměrného kříže a výstup signálu dovoluje připojení optického videozapisovače.
 • Velmi důležitým parametrem je odolnost nočního vidění na zpětný ráz způsobený výstřelem. Níže je uvedeno, jakou ráži lze použit s jednotlivými modely, které lze připevnit na zbraň:
  • 1. gen.+ (WWZ, Orion) - náboj .223 Remington, asi 1800J
  • CORE (Vampire, Spark) - náboj .308 Winchester, asi 3600J
  • + (Nemesis, Spear, Sirius) - náboj .308 Winchester, asi 3600J
  • 2. gen.+ armádní modely ( Vulcan, CO-mini, CO-MR, N-14, Nyx-14) - náboj .30-06 Springfield, asi 3800J
  • termovizní nástavec Apollo - náboj .308 Winchester, asi 3600J
  • CO-LR - náboj .50 BMG ok 18000J
 • Pro amatérské použití, na pěší výlety, stanování nebo noční pozorování přírody vystačí obyčejná nízkonákladová řešení. Příkladem takového nočního vidění je model Prime, který se vyznačuje velmi pečlivým provedením, dobrými parametry a kompaktní, vodotěsnou stavbou. Dostupný je ve dvou verzích - s trojnásobným a pětinásobným přiblížením, se skleněnou optikou dobré kvality. Vestavěný IR přísvit umožní použití za každých podmínek.

Noční vidění si dnes může koupit každý, zařízení jsou stále dostupnější a trh nabízí velký výběr zařízení uzpůsobených specifickým požadavkům zákazníků. Armasight je mladá firma původem z USA, založená nadšenci a odborníky disponujícími obrovskými zkušenostmi. Výrobky značky se vyznačují velmi dobrou kvalitou provedení a skvělými technickými parametry. Díky praktickým znalostem projektantů se nabízejí různorodé modely a v širokém spektru produktů si každý uživatel najde řešení nejlépe uzpůsobené jeho potřebám. Distributorem Armasight je firma Spy Shop.